Rola szkoły w wychowaniu dzieci

Jak wiadomo, obowiązek kształcenia dotyczy każdego do ukończenia przez niego pełnoletności. Odpowiedzialność za naszą edukację ponoszą rodzice, których obowiązkiem jest zapewnienia nam odpowiednich warunków do nauki, jak również potrzebnym przyborów szkolnych typu podręczniki, czy inne akcesoria.

To naturalne i każdy zdaje sobie z tego sprawę. Jednak dzieci często się buntują i nie chcą chodzić do szkoły często ze względu na złych nauczycieli, którzy źle je traktują lub kolegów, którzy swym zachowaniem zrażają takie dziecko.

Nauka jednak staje się przyjemna, gdy nauczyciel w odpowiedni sposób przekazuje wiedzę, ale również potrafi dotrzeć do dziecka, wówczas chodzi ono do szkoły z przyjemnością i lepiej się uczy. Taki pedagog powinien mieć ukończone studia wyższe, oraz musi ukończyć specjalny kurs, dopuszczający go do pracy z dziećmi i młodzieżą, ponieważ mało wykwalifikowany nauczyciel nie będzie w stanie efektywnie przekazywać wiedzy i nie będzie potrafił odpowiednio wpłynąć na rozwój i wychowanie podopiecznych. Szkoła bowiem w znacznym stopniu również wychowuje, uczy prawidłowego zachowania się, dyscypliny, pracy grupowej z innymi dziećmi oraz współpracy z dorosłymi. Jednak rodzice muszą również aktywnie w tym procesie uczestniczyć i pomaga ć nauczycielom w tej ciężkiej pracy. Nauka dobrych manier często spada na barki szkoły, gdyż rodzice są zbytnio zapracowani i zajęci sobą, przez co nie mają czasu dla własnych pociech, co negatywnie odbija się na ich psychice.